mmInteractive-logo.png

 MM interActive wprowadza i rozwija nowe techniki wizualne na obszarach tradycyjnych dziedzin historii, archeologii, muzealnictwa. Dzięki naszym projektom te dziedziny zostały otwarte na nowe osiągnięcia technologii cyfrowych.

Firma działa od 1995 roku.

Jesteśmy autorami pierwszej w Polsce prezentacji multimedialnej (na wystawie "Wawel Zaginiony" na Wzgórzu Wawelskim) - prezentacja Wirtualna rekonstrukcja Wawelu. Okres romański została nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Wydarzenie Muzealne roku 2000.

Z kolei Wirtualna Rekonstrukcja Krakowa z okresu romańskiego była pierwszą tego rodzaju i na taką skalę (odtworzenie całego miasta z otoczeniem) rekonstrukcją w Europie.

Obecnie rozwijamy nowe i istniejące projekty oraz realizujemy działalność wydawniczą o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym z obszaru historii i dziejów szczególnie Krakowa.

 

PARTNERZY

Nasze projekty realizowaliśmy z wieloma firmami i instytucjami. Nasi partnerzy i klienci to między innymi:

-         Zamek Królewski na Wawelu

-         Zakład Narodowy im. Ossolińskich

-         Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

-         Muzeum Archeologiczne w Krakowie

-         Uniwersytet Jagielloński

-         Biuro Festiwalowe Kraków 2000

-         ABB

-         Ciech S.A.

-         Uponor Polska