MM Interacative aktywnie uczestniczył w organizacji internetowej częœci Akcji "Złotówka na Wawel" prowadzonej Zamek Królewski na Wawelu, majšcej na celu zebranie funduszy na rzecz renowacji dziedzińca wawelskiego. Udziałem naszym było prowadzenie programu "FUND@TOR DZIEDZICA".

 

PRZEBIEG AKCJI

Kamieni do ufundowania było dokładnie tyle, ile znajduje się ich w odnowionej nawierzchni dziedzińca. Wysoko donacji wynosia 50 zł. Ofiarodawca stawał się imiennym fundatorem konkretnego kamienia i w ten sposób przestawał być anonimowy. Na dowód i pamištkę tego wydarzenia otrzymał Certyfikat Fundatora z numerem ufundowanego kamienia umożliwiajšcym jego lokalizację oraz został wpisany na listę Fundatorów Nawierzchni Dziedzica Wawelskiego. Specjalnš ofertę skierowano do instytucji, firm, stowarzyszeń i osób prywatnych, które pragnęły w szczególny sposób zaznaczyć swój udział w akcji zbierania funduszy na renowację nawierzchni Dziedzińca Wawelskiego. Po przekazaniu 2000 zł na konto akcji "Fund@tor Dziedzińca" można było zostać wpisanym na listę donatorów jednej z 2000 płyt okalajšcych dziedziniec zamkowy. Ofiarodawcy honorowani byli: Królewskim Certyfikatem Fundatora oraz miniaturš płyty. Umieszczone na niej zostały logo Zamku Królewskiego na Wawelu oraz numer ufundowanej płyty.

 

HISTORIA AKCJI

W roku 1990 po stwierdzeniu złego stanu zachowania architektury Zamku Królewskiego na Wawelu, opracowano program jego właściwego odnowienia do roku 2000, podejmując jednocześnie starania o niezbędne fundusze. W zestawieniu z tymi elementami architektury razi obecna nawierzchnia Dziedzińca Arkadowego. Nie tylko nie jest ona w zgodzie ze stanem historycznym (pierwotnie dziedziniec wyłożony by wapiennym brukiem), ale także utrudnia chodzenie zwiedzającym. Z myślą o wydobyciu pełnego piękna Dziedzińca Arkadowego - jednego z najwybitniejszych osięgnięć architektonicznych XVI stulecia, a zarazem stworzenia dogodnych warunków zwiedzania, postanowiono wykona nową, trwałą nawierzchnię. Wszystkie dotychczas prowadzone roboty były finansowane głównie z dochodów wasnych Zamku Królewskiego na Wawelu, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Narodowego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa, przy niewielkim udziale innych sponsorów. Wielkość zamierzonej inwestycji i projektowany krótki czas jej wykonania sprawia, że dotychczasowe środki są niewystarczające.W celu ich uzupełnienia opracowano program pozyskiwania funduszy na rekonstrukcję nawierzchni, noszący tytuł "Dziedziniec Arkadowy". Była to kontynuacja przedwojennej akcji zbierania funduszy w związku z prowadzonymi w latach 1905-1939 pracami renowacyjnymi, dzięki którym do roku 1939 zdołano przywrócić dawny wygląd krużgankom, lecz które nie objęły nawierzchni dziedzińca. Świadectwem ofiarności ówczesnych fundatorów sa tabliczki znajdujące się na murze cegiełkowym przed Bramą Herbową.
 
Akcja Fundator Dziedzińca prowadzona była przez Zamek Królewski na Wawelu od 3 maja 1999 roku do 1 padziernika 2000 roku w ramach programu Złotówka na Wawel. Dodatkowo stworzony został program fundowania kamieni dziedzicowych za pośrednictwem sieci Internet pod nazwą "FUND@TOR DZIEDZICA". Każdy Polak, zarówno ten mieszkajšcy w Polsce jak i poza jej granicami mógł wnieść swój wkład w to doniosłe dzieło.