PAN TADEUSZ - rękopis wieszcza
Pierwsze pełne wydanie rękopisu epopei.
 
Na 2 płytach CD zebrano rozproszone
karty rękopisu z Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Ośrodka
Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II
w Rzymie, Muzeum Narodowego w
Krakowie, Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie, Biblioteki
Polskiej w Paryżu,
 
Takiego "Pana Tadeusza" jeszcze nie
czytano! Tekst rękopisu różni się już w
pierwszych wersach od powszechnie znanej
wersji w druku.
 
Czternaście najciekawszych
scen z filmu Andrzeja Wajdy
 
Profesor Jan Miodek
objaśnia zawiłości językowe
 
a całość tekstu dostępna
jest w recytacji Krzysztofa
Kołbasiuka.
 
Bohaterowie na płótnie i w obiektywie
Album zawiera zdjęcia Piotra Bujnowicza z
planu zdjęciowego filmu oraz ilustrujšce
tekst znane grafiki Michała Elwira
Andriollego i Stanisława Masłowskiego.
 
Wieszcz pod lupą
Płyty ułatwiajš przebrnięcie przez
niewyraźny charakter pisma Adama
Mickiewicza.
Dociekliwi przez specjalną lupę
mogą spojrzeć dokładniej na
pisane ręką Wieszcza strofy,
powiększyć je lub "przetłumaczyć"
na tekst drukowany.