WIRTUALNA REKONSTRUKCJA KRAKOWA
- okres romański
MM Interactive, przy współpracy z Biurem Festiwalowym Kraków 2000,
wydał płytę CD-ROM, na której przedstawia rekonstrukcję wirtualną miasta Krakowa wraz z okolicami, z okresu przedromańskiego i romańskiego.

Dzięki zastosowaniu współczesnych technik multimedialnych możemy zaprosić nie tylko do odbycia podróży w czasie do romańskiego Krakowa ale także umożliwić interaktywne zwiedzanie jego obiektów.

Płyta CD-ROM zawiera pełną rekonstrukcję Krakowa z okresu X-XIIIw.
Na zrekonstruowanym terenie o powierzchni około 400 km2 znalazło się ponad 1000 obiektów, między innymi:


- zabudowania obronne, grody rycerskie
- kościoły, budowle mieszkalne i gospodarcze
- mosty, drogi, sieć wodna, roślinność

Poznanie romańskiego Krakowa ułatwiają:
- animacje poszczególnych obiektów
- wirtualne wycieczki
- interaktywne panoramy

Płyta zawiera również:
- komentarze lektora, opisy budowli
- mapy i informacje historyczne.

Wyjątkowy charakter niniejszemu projektowi nadaje fakt, iż jest pierwszą w Polsce i
Europie tego rodzaju rekonstrukcją na skalę całego miasta.