- okres romański
Opracowanie "Wirtualna rekonstrukcja Wawelu - okres romański" zawiera rekonstrukcję
trójwymiarową, słabo zachowanych lub nie zachowanych obiektów romańskich usytuowanych na wzgórzu wawelskim
w okresie od IX do XII wieku.
Rekonstrukcje wykonano na podstawie istniejących hipotez, wiedzy historycznej, w oparciu
o zachowane wątki murów, fragmenty fundamentów i detali architektonicznych.
 
Prezentacja daje unikalna możliwość oglądania
wzgórza wawelskiego sprzed dziesięciu wieków.
Zwiedzanie Wawelu umożliwia przejrzysty
interfejs.
 
Wzgórze oraz zrekonstruowane budowle
prezentowane są w formie trójwymiarowych
animacji. Interaktywna mapa ułatwia szybkie
odszukanie informacji o odtworzonych
obiektach. Projekcjami sterować można z
pomocą specjalnego panelu wideo. Dostępna
jest także projekcja na pełnym ekranie.
 
Całość uzupełniają informacje historyczne czytane przez lektora oraz zamieszczone w formie
tekstu. Zrozumienie treści ułatwia słownik pojęć architektonicznych.