Rotunda przy „bastionie Władysława IV”

Po północnej stronie katedry, na krawędzi wzgórza, odnalezione zostały pozostałości trzeciej przedromańskiej rotundy, jednoapsydowej, zwanej niekiedy „rotundą C”. Typ kościoła – to tzw. „rotunda prosta”, złożona z wspomnianych już dwu elementów: kolistej nawy o średnicy wnętrza blisko 7 m. oraz przypuszczalnie podkowiastej apsydy ołtarzowej.