Kościoły św. Jerzego

W centralnej części grodu krakowskiego znajdowały się dwa wczesnośredniowieczne kościoły - św. Michała oraz św. Jerzego, wymieniane w źródłach pisanych.

Romański kościół św. Michała jest odtwarzany jako jednonawowy, z prostokątnym lub apsydalnym zamknięciem wschodnim.

Badania prowadzone na obszarze gotyckiego kościoła św. Jerzego nie doprowadziły do odkrycia murów starszej świątyni. Pozyskano jednak liczne ciosy wapienia a także detal w postaci bazy kolumny, o rzadko spotykanym, trójkątnym profilu podstawy. Pozwala to na przypuszczenie, że na Wawelu istniał romański kościół św. Jerzego, należący do opactwa benedyktynów w Tyńcu (związany z ich pierwotną siedzibą ?).